søndag 3. august 2014

Poverty

One of my favorite quotes:


"Poor is the man whose pleasures depend on the permission of another"

lørdag 2. august 2014

Vakker
Han var vakker, men ikke som dem man ser i bladene. 

Han var vakker for sin måte å tenke på. 

Han var vakker for glimtet i øynene når han snakket om noe han elsket. 

Han var vakker for sin evne til å få andre til å smile selv når han var trist.

 Nei, han var ikke vakker for noe så flyktig som utseende. 

Han var vakker helt inn i sjelen.