søndag 9. oktober 2011

Gamlehjem for eldre

Gamlehjem for eldre er en pleonasme.

Jeg har med andre ord lært et nytt ord. Pleonasme.

Wikipedia sier: Pleonasme er et språklig uttrykk, der man i emfatisk hensikt, det vil si med retorisk ettertrykk og betoning, sier det samme flere ganger, men med forskjellige ord av tilnærmet lik eller identisk betydning. Utilsiktede pleonasmer omtales i dagligtale som «smør på flesk».

Jeg synes det er fint.

Som norsk nordmann fra Norge som i sin ungdom tilbragte mye tid som ridende rytter på hest, synes jeg at man noen ganger kanskje kan tillate seg å være pleonastisk, om ikke annet enn for å påpeke at man faktisk driver med pleonasmer på høyt pleonastisk pleonasmenivå, selv om det noen ganger kan være smør på flesk.

Ord er fine. Jeg har sett det med mine egne øyne.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Anonyme innlegg blir slettet.