tirsdag 7. februar 2012

Dobbelulykke

Igjen: Formulering av overskrifter er en viktig jobb, og språket bør helst være godt.


Vi snakker altså om å kaste ved på biler som allerede har kollidert. Som om det ikke er nok at de har krasjet!

Kunne dette blitt brukt som en slags økonomisk innsparingsstrategi for politiet? I stedet for bot, kaster de noen vedkubber på deg, så er saken ute av verden?

Overførbarheten til andre yrkesgrupper er også stor!

I læreryrket:

"Glemt engelskboken, sier du?"

*SMACK* (vedkubbelyd)

Det er ikke steining - det er veding! Herlig!

Å lese Bergens tidende er et språklig mareritt, men ofte til stor underholdning!

Keep up the bad work!

2 kommentarer:

Anonyme innlegg blir slettet.